ข้อมูลเอกสาร

เลขที่เอกสาร3102/2565
ชื่อเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน และผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ภายในสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๕
ประเภทเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสารกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ17/05/2565
TAGคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงการจัดทำเอกสารฉบับนี้

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ย้อนกลับ