ข้อมูลเอกสาร

เลขที่เอกสาร3573/2565
ชื่อเอกสาร มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้อำนวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ประเภทเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสารกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ13/06/2565
TAGคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงการจัดทำเอกสารฉบับนี้

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ย้อนกลับ